Tjänster

Brandskyddsbyrån Mälardalen AB

070-7766819

ossian.israelsson@brandskyddsbyran.se

 

Brandskyddsbyrån Mälardalen AB erbjuder följande konsultuppdrag

 

 • Inventering av brandskydd
 • Upprättande av SBA-dokumentation
 • Drift- och underhållsplaner
 • Brandskyddsdokumentationer på mindre och medelstora objekt
 • Utrymningsdimensionering
 • Insatsplanering
 • Tillståndshantering brandfarlig vara
 • Inventering av tillgänglighet och frångänglighet
 • Utrymningsplaner

   

   

 

Tänkvärt!

 

Verksamheter och byggnader förändras och utveckals över tid. En byggnad som efterhand ändrats eller som till en början inte är anpassad för verksamheten kan ha stora brandtekniska brister. Detta kan innebära stora risker för personsäkerhet och egendomsskydd.